Firefoxの検索エンジンに「Googleニュース検索」を追加した。
アドオンの検索では日本語用のものが見つからなかったので、いったんGoogle News (Italia)をインストール。
~/.mozilla/firefox/(プロファイル名)/searchplugins内のgooglenews-ita.xmlをgooglenews-ja.xmlにリネーム。
ファイルの内容を下記に変更した。

googlenews-ja.xml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<SearchPlugin xmlns="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/" xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<os:ShortName>Google ニュース</os:ShortName>
<os:Description>Google ニュース検索</os:Description>
<os:InputEncoding>UTF-8</os:InputEncoding>
<os:Image width="16" height="16">data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAAAAPAKAADwCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArKSaGLywqTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1MzB3SkdF/1RST/5FQj/sR0VCdzIvLAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3NjRXR0VC/ZGQj/++vr3/oaCf/2xqaP9QTkviSEZDeDIvLA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlIyE/QD489mRiYf/ExMP/ymVO/8mXi//Hx8f/rq6t/25sav9UUlDgQ0A9YTIvLAkAAAAAAAAAAAAAAAA7OTdPQkE/9FdUUv+jo6L/0Ly3/8s0Ev/QxsP/qaqp/7Ozs//Pz87/rKyr/2BdW/pPTUrOMi8sJQAAAAA0MjBiNzU0+IWEgf9mZGL/1NTU/85VOv/RgW//09PS/4SFhP+EhYT/mZmY/8zMzP/W1tb/kI+N/0lHRPQlIyFiS0lH+4qKiP9DQD3/v769/9V6Zf/MNRP/39XT/6jX4f+rsrL/iYqJ/4SFhP+Jion/wsLC/97e3f+Afn3/JSMhDjc1M4hHRUP2iYiG/+rq6f/YfWn/1nFa/3nd8/8K0v7/F9P9/3rR5f+kqan/hIWE/4SFhP/Jycj/amhm9AAAAAAyLyw4ZmRi8aGh2/9BQdP/k5Ph/+PZ4P994ff/GNT9/wrS/v8K0v7/Jtb8/6LZ5f+xsbH/vby6/1RRT9kAAAAAOjc1852bmv+9ve3/Tk7W/zY20f9BQtb/f4Dl/9Pf9v+B5fv/J9b9/wrS/v8K0v7/q+n5/2lmZPtOTElTAAAAADIvLD1eXFnSdHJw+s/Ozf+zs+7/T0/b/zc42/83Od//goPt/83O+f+j7v//cuP9/5+dnP9VU1C6Mi8sBQAAAAAAAAAAMi8sDEdEQmJaWFXWfXt5+cTDw/+vr+3/aWvo/zg75f84POn/j5H1/7y7uv9FQkDuMi8sEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMi8sCDIvLE1QTUvNdHJw9Le2tf/JyfT/g4Xy/8PDzf9qaGbqMi8sLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIvLDxHRELCQT479XJwbv9QTkvzU1BOSwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIvLA8yLyxjMi8sHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/P8AAPgf8L/wBwAA4AEAAMAAAACAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAADAAQAA8AP///4H////jwAA//8AAA%3D%3D</os:Image>
<os:Url type="text/html" method="GET" template="https://news.google.co.jp/news/search?q={searchTerms}" resultDomain="news.google.co.jp">
</os:Url><os:Url type="application/x-suggestions+json" method="GET" template="http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=ja&q={searchTerms}" resultDomain="suggestqueries.google.com">
</os:Url>
</SearchPlugin>

~/.mozilla/firefox/(プロファイル名)/searchplugins内に上記ファイルを新規作成しても良いと思う。

ーー
(追記)
こんな面倒なことをしなくても、自由に検索エンジンを追加出来る「Add to Search Bar」を使えば、簡単にGoogleニュース検索を追加出来る。
任意の検索エンジンを追加出来る「Add to Search Bar」が便利

表示   このエントリーをはてなブックマークに追加

Comments

2015年8月20日